เนื้อหาส่วนของข่าวหรือประกาศ update ใหม่เกี่ยวกับร้านและบริการของเรา

การทำเลสิก คืออะไร

การทำเลสิกคืออะไร เลสิก เป็นวิธีการรักษาอาการผิดปกติของสายตา อีกแบบหนึ่ง ทางการแพทย์ เรียกว่า Lasik (Laser in-Situ Keratomileusis) [...]

2019-12-01T21:12:27+07:00
Go to Top