ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม

เนื้อหาส่วนของข่าวหรือประกาศ update ใหม่เกี่ยวกับร้านและบริการของเรา

การทำเลสิก คืออะไร

การทำเลสิกคืออะไร เลสิก เป็นวิธีการรักษาอาการผิดปกติของสายตา อีกแบบหนึ่ง ทางการแพทย์ เรียกว่า Lasik (Laser in-Situ Keratomileusis) [...]