การทำเลสิก

เลสิก (Lasik) คืออะไร ?

     เลสิก (LASIK) ย่อมาจาก Laser In-situ Keratomileusis เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ซึ่งทำให้ลดการพึ่งพาแว่นหรือคอนแทคเลนส์ลงได้

โดยเลสิก จะใช้ Excimer laser ผ่าตัดที่กระจกตา (Cornea) เป็นการขัดเนื้อกระจกตาเพื่อเปลี่ยนความโค้ง โดย Excimer laser นั้นเป็นเลเซอร์แบบเย็น มีความยาวคลื่นสั้น 193 nm. ซึ่งใช้ยิงบนผิวหรือเนื้อกระจกตา โดยที่เลเซอร์จะไม่มีการทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นอื่นๆของดวงตา จึงมีความปลอดภัยสูง

ขั้นตอนในการทำเลสิกมีอะไรบ้าง ?

  1. แยกชั้นกระจกตา  จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการผ่าตัด โดยใช้เครื่องมือตัดแยกผิวหน้ากระจกตาออกแล้วพับเปิดไว้ด้านบน ซึ่งปัจจุบันมี 2 วิธี

– ใช้ใบมีด (Microkeratome) จะเป็นใบมีดขนาดเล็กที่ถูกออกแบบรับกับเครื่องมือ ให้พอดีกับขนาด ความโค้งของดวงตา

– ใช้เลเซอร์เฟมโตเซเคิล (Femtosecond laser) หรือที่เรียกกันว่าไร้ใบมีด โดยใช้เลเซอร์ยิงตัดผิวกระจกตาแทน

2 . ยิงเลเซอร์บนผิวเนื้อกระจกตาชั้นด้านล่างที่ถูกแยกไว้ โดย Excimer laser จะถูกยิงเพื่อขัดและปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตา ตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้รับการคำนวณ และควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับแพทย์ผู้ผ่าตัด

จากนั้นก็ทำการล้างและปิดแผล โดยปิดฝากระจกตากลับที่เดิม โดยแผลเลสิกนี้จะไม่มีการเย็บ และยังสามารถติดเองได้ตามธรรมชาติอีกด้วย จากนั้นจะมีการหยอดยา ปิดที่ครอบตาและกลับบ้านเลยได้ค่ะ

พญ. รสนันท์ ศิขรินกุล

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ ประจำเฟิสท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจักษุ