ตรวจรักษาโรคตา

/ตรวจรักษาโรคตา
ตรวจรักษาโรคตา 2018-02-11T12:30:19+00:00

ตรวจรักษาโรคตา

ตรวจรักษาโรคทางตาโดยจักษุแพทย์ ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย